निसिमा दख’रा दुलाराय बर’ फरायसा आफाद आरो आमटेका ओनसोलारि रंजालि बैसागु

निसिमा दख’रा दुलाराय बर’ फरायसा आफाद आरो आमटेका ओनसोलारि रंजालि बैसागु आफादा जथायै आमटेका पुर्निमा गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुङो॥ बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो सिरां जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्री दिलिप कुमार बसुमतारि बिथांआ॥

बे गेवलां मेलनि हाबाफारियावनो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि लोगो गाहाइ नेहाथारि मुस्री दिनेश ब्रह्म बिथांआ आरो बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर’ फरायसा आफादनिफ्राय फारियै सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्री बिरखां नार्जारी आरो मुस्री सोमदोन ब्रह्म बिथां मोनहा बाहागो लायो॥

Spread the love

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *