Events

गोबांथार मुंख्लं आरो रुंसारि जालांनाय माखासे जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बाउसोमलांनायजोंसो बर’फोरा दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों: दिपेन बर’

एबसुनि बारग’ गाहाइ नेहाथारि जांख्रिथाइ थान्दै महेस्वर बसुमतारीनि 21थि रुंसारि सानखौ रौतायाव थानाय बिथांनिनो आंगो…

Read More

उदालगुरि हायार सेख’ण्डारी स्कुलनि डाइमण्ड जुब्लि फालिनाया दिनैनिफ्राइ जागायबाय ।

उदालगुरि हायार सेख’ण्डारी स्कुलनि डाइमण्ड जुब्लि फालिनाया दिनैनिफ्राइ जागायबाय । बे फालिनाय हाबाफारियावनो हांख्रायहरनाय लेखायै…

Read More

बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 33 थि रुंसारि सानखौ दुलाराय बर’ फरायसा आफादा क’क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव फालियो॥

हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर’ज गाबखांनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि मानाव गेदेद…

Read More

सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाथा ओनसोलनि इउ.एन.एकाडेमिआव बड’फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि

सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाथा ओनसोलनि इउ.एन.एकाडेमिआव बड’फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे…

Read More